Phân loại bánh răng

1. Trục song song:

Các chuyển động giữa các trục song song , những bánh răng thuộc thể loại này gồm những loại sau đây:

1.1 Bánh răng trụ thẳng:


Spur Gears

1.2 Bánh răng trụ nghiêng:


Helical Gears

1.3. Bánh răng chữ V:


bánh răng xương cá

1.4. Bánh răng và thanh răng:


Rack và Pininon

 

2. Trục giao nhau:
Những chuyển động giữa hai trục giao nhau là tương đương với các cán của hai hình nón. Các bánh răng được sử dụng để trục giao nhau được gọi là bánh răng côn. Bánh răng thuộc thể loại này gồm những loại  như sau:

2.1 Bánh răng côn thẳng:


Bevel Gears thẳng

2.2 Bánh răng côn xoắn:


Spiral Bevel Gears

 

3. Trục nằm trên hai mặt phẳng giao nhau:
Các bánh răng sau được sử dụng để nối hai trục không song song và không giao nhau.

3.1 Bánh vít trục vít:


Gears Worm